Tim Sepak Bola Putera
Sosialisasi Pemadam Kebakaran
Muhadharah Tiap Hari Jum'at
Tim Basket Putera
Kegiatan Keagamaan Siswa
Grup Drumband
Group Tari bersama Pembimbing
 • Tim Sepak Bola Putera

  Tim Sepak Bola Putera

  Tuesday, 28 February 2012 16:59

  Published in SlideShow

 • Sosialisasi Pemadam Kebakaran

  Sosialisasi Pemadam Kebakaran

  Wednesday, 22 February 2012 16:02

  Published in SlideShow

 • Muhadharah Tiap Hari Jum'at

  Muhadharah Tiap Hari Jum'at

  Wednesday, 22 February 2012 16:32

  Published in SlideShow

 • Tim Basket Putera

  Tim Basket Putera

  Tuesday, 28 February 2012 21:45

  Published in SlideShow

 • Kegiatan Keagamaan Siswa

  Kegiatan Keagamaan Siswa

  Wednesday, 22 February 2012 17:26

  Published in SlideShow

 • Grup Drumband

  Grup Drumband

  Wednesday, 22 February 2012 16:35

  Published in SlideShow

 • Group Tari bersama Pembimbing

  Group Tari bersama Pembimbing

  Wednesday, 22 February 2012 17:28

  Published in SlideShow

Sambutan Kepala Sekolah


Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, Puji syukur selalu kita panjatkan kepada Ilahi Robbi. Keperluan dan kepentingan manusia dalam kehidupan antara lain informasi. SMP Negeri 2 Bukittinggi  sebagai lembaga pendidikan yang memiliki tugas dan tanggung jawab kepada bangsa untuk mendidik anak bangsa yang berkualitas dan responsif terhadap kemajuan IPTEK di dunia global dan era teknologi.

Internet menjadi media yang sangat penting untuk melihat dunia. SMP Negeri 2 Bukittinggi telah memiliki sarana ini, untuk itu kami akan menampilkan apa yang ada dan terjadi, sehingga dunia bisa melihat keadaan di lembaga kami. Berupa kegiatan prestasi dan kondisi dan kemajuan yang ada kepada semua pihak. Kami mengharap kritik dan saran guna kebaikan SMP Negeri 2 Bukittinggi. Untuk civitas akademi, mari kita ukir prestasi guna kejayaan sekolah kita.

Kepala Sekolah,

Masrinal, S.Pd
NIP.196311161987031007

Diberitahukan kepada siswa/i penerima BSM yang tersebut di bawah ini diharapkan agar segera mencairkan dana tersebut secepatnya. Terima Kasih

 

DAFTAR NAMA SISWA   
YANG BELUM MENGAMBIL BEASISWA BSM / KPS  
       
No nama siswa rombel  
 
1 MELIA WIDYA NINGSIH VIII.7  
2 RIZKI ALFAJRI VIII.6  
3 RESSA SEPTIASARI VIII.10  
4 ILHAM VIII.3  
5 RAHMAT SETIAWAN VIII.6  
6 NUGI ALWI IX.3  
7 DELFRI RAMADHANI IX.6  
8 INDAH PERMATA SARI IX.6  
9 NURRISKA CANIAGO IX.7  
10 DELFIRA NOFITA IX.8  
11 ANNISA PUTRI IX.9  
12 LUTHFIAH ADINDA IX.9  
13 AHMAD JUNAIDI IX.9  
14 MUHAMMAD RAFI IX.9  
15 AHMAD FAUZAN Lulus  
16 AYU FITRIYANI Lulus  
17 BUNGA RAHMADINA Lulus  
18 AYU MARLIN Lulus  
19 DEGA RIVKI ANANDA Lulus  
20 FAJRI HAMDANI Lulus  
21 GILANG DWI RAMADHAN Lulus  
22 PUTRI DESPIKA SARI Lulus  
23 YOLLA PUTRI Lulus  
24 ZAHRA AULIA Lulus  
25 RENALDI Lulus  
26 DIANA AMELIA Lulus  
27 HENDRA Lulus  
28 MUHAMMAD IRVAN MAULANA Lulus  
29 SABRINA ADELINA PUTRI Lulus  
30 ZAINAL ARIFIN Lulus  
31 JOVAKA MARADOVA Lulus  
       
Syarat pencairan dana BSM tahun 2015:    
  1. Foto Copy KPS    
  2. Foto Copy KTP Orang Tua    
  3. Foto Copy Kartu Keluarga    
  4. Foto Copy Lembar Biodata Rapor    
  5. Surat Keterangan Siswa Penerima BSM dari SMP Negeri 2 Bukittinggi
  6. Berkas diantarkan langsung orang tua ke BRI terdekat  

Link Terkait

Tasbih

Al Anfaal 23

Kalau sekiranya Allah mengetahui kebaikan ada pada mereka, tentulah Allah menjadikan mereka dapat mendengar. Dan jikalau Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka pasti berpaling juga, sedang mereka memalingkan diri (dari apa yang mereka dengar itu). (QS. Al Anfaal : 23)


Al Furqaan 37

Dan, (telah kami binasakan) kaum Nuh tatkala mereka mendustakan rasul-rasul. Kami tenggelamkan mereka dan kami jadikan (cerita) mereka itu pelajaran bagi manusia. Dan, Kami telah menyediakan bagi orang-orang zalim azab yang pedih. (QS. Al Furqaan : 37)


Al Hajj 58

Dan orang-orang yang berhijrah dijalan Allah, kemudian mereka dibunuh atau mati, benar-benar Allah akan memberikan kepada mereka rezeki yang baik (surga). Dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. (QS. Al Hajj : 58)


Al Mu'minuun 21

Dan Sesungguhnya pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan (juga) pada binatang-binatang ternak itu terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan sebagian daripadanya kamu makan. (QS. Al mu'minuun : 21 )


Al Anfaal 23

Kalau sekiranya Allah mengetahui kebaikan ada pada mereka, tentulah Allah menjadikan mereka dapat mendengar. Dan jikalau Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka pasti berpaling juga, sedang mereka memalingkan diri (dari apa yang mereka dengar itu). (QS. Al Anfaal : 23)


Al Furqaan 37

Dan, (telah kami binasakan) kaum Nuh tatkala mereka mendustakan rasul-rasul. Kami tenggelamkan mereka dan kami jadikan (cerita) mereka itu pelajaran bagi manusia. Dan, Kami telah menyediakan bagi orang-orang zalim azab yang pedih. (QS. Al Furqaan : 37)


Al Hajj 58

Dan orang-orang yang berhijrah dijalan Allah, kemudian mereka dibunuh atau mati, benar-benar Allah akan memberikan kepada mereka rezeki yang baik (surga). Dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. (QS. Al Hajj : 58)


Al Mu'minuun 21

Dan Sesungguhnya pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan (juga) pada binatang-binatang ternak itu terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan sebagian daripadanya kamu makan. (QS. Al mu'minuun : 21 )


Al Anfaal 23

Kalau sekiranya Allah mengetahui kebaikan ada pada mereka, tentulah Allah menjadikan mereka dapat mendengar. Dan jikalau Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka pasti berpaling juga, sedang mereka memalingkan diri (dari apa yang mereka dengar itu). (QS. Al Anfaal : 23)


Al Furqaan 37

Dan, (telah kami binasakan) kaum Nuh tatkala mereka mendustakan rasul-rasul. Kami tenggelamkan mereka dan kami jadikan (cerita) mereka itu pelajaran bagi manusia. Dan, Kami telah menyediakan bagi orang-orang zalim azab yang pedih. (QS. Al Furqaan : 37)


Al Hajj 58

Dan orang-orang yang berhijrah dijalan Allah, kemudian mereka dibunuh atau mati, benar-benar Allah akan memberikan kepada mereka rezeki yang baik (surga). Dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. (QS. Al Hajj : 58)


Al Mu'minuun 21

Dan Sesungguhnya pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan (juga) pada binatang-binatang ternak itu terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan sebagian daripadanya kamu makan. (QS. Al mu'minuun : 21 )


Al Anfaal 23

Kalau sekiranya Allah mengetahui kebaikan ada pada mereka, tentulah Allah menjadikan mereka dapat mendengar. Dan jikalau Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka pasti berpaling juga, sedang mereka memalingkan diri (dari apa yang mereka dengar itu). (QS. Al Anfaal : 23)


Al Furqaan 37

Dan, (telah kami binasakan) kaum Nuh tatkala mereka mendustakan rasul-rasul. Kami tenggelamkan mereka dan kami jadikan (cerita) mereka itu pelajaran bagi manusia. Dan, Kami telah menyediakan bagi orang-orang zalim azab yang pedih. (QS. Al Furqaan : 37)


Al Hajj 58

Dan orang-orang yang berhijrah dijalan Allah, kemudian mereka dibunuh atau mati, benar-benar Allah akan memberikan kepada mereka rezeki yang baik (surga). Dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. (QS. Al Hajj : 58)


Al Mu'minuun 21

Dan Sesungguhnya pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan (juga) pada binatang-binatang ternak itu terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan sebagian daripadanya kamu makan. (QS. Al mu'minuun : 21 )


Al Anfaal 23

Kalau sekiranya Allah mengetahui kebaikan ada pada mereka, tentulah Allah menjadikan mereka dapat mendengar. Dan jikalau Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka pasti berpaling juga, sedang mereka memalingkan diri (dari apa yang mereka dengar itu). (QS. Al Anfaal : 23)


Al Furqaan 37

Dan, (telah kami binasakan) kaum Nuh tatkala mereka mendustakan rasul-rasul. Kami tenggelamkan mereka dan kami jadikan (cerita) mereka itu pelajaran bagi manusia. Dan, Kami telah menyediakan bagi orang-orang zalim azab yang pedih. (QS. Al Furqaan : 37)


Al Hajj 58

Dan orang-orang yang berhijrah dijalan Allah, kemudian mereka dibunuh atau mati, benar-benar Allah akan memberikan kepada mereka rezeki yang baik (surga). Dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. (QS. Al Hajj : 58)


Al Mu'minuun 21

Dan Sesungguhnya pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan (juga) pada binatang-binatang ternak itu terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan sebagian daripadanya kamu makan. (QS. Al mu'minuun : 21 )


Al Anfaal 23

Kalau sekiranya Allah mengetahui kebaikan ada pada mereka, tentulah Allah menjadikan mereka dapat mendengar. Dan jikalau Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka pasti berpaling juga, sedang mereka memalingkan diri (dari apa yang mereka dengar itu). (QS. Al Anfaal : 23)


Al Furqaan 37

Dan, (telah kami binasakan) kaum Nuh tatkala mereka mendustakan rasul-rasul. Kami tenggelamkan mereka dan kami jadikan (cerita) mereka itu pelajaran bagi manusia. Dan, Kami telah menyediakan bagi orang-orang zalim azab yang pedih. (QS. Al Furqaan : 37)


Al Hajj 58

Dan orang-orang yang berhijrah dijalan Allah, kemudian mereka dibunuh atau mati, benar-benar Allah akan memberikan kepada mereka rezeki yang baik (surga). Dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. (QS. Al Hajj : 58)


Al Mu'minuun 21

Dan Sesungguhnya pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan (juga) pada binatang-binatang ternak itu terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan sebagian daripadanya kamu makan. (QS. Al mu'minuun : 21 )


Al Anfaal 23

Kalau sekiranya Allah mengetahui kebaikan ada pada mereka, tentulah Allah menjadikan mereka dapat mendengar. Dan jikalau Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka pasti berpaling juga, sedang mereka memalingkan diri (dari apa yang mereka dengar itu). (QS. Al Anfaal : 23)


Al Furqaan 37

Dan, (telah kami binasakan) kaum Nuh tatkala mereka mendustakan rasul-rasul. Kami tenggelamkan mereka dan kami jadikan (cerita) mereka itu pelajaran bagi manusia. Dan, Kami telah menyediakan bagi orang-orang zalim azab yang pedih. (QS. Al Furqaan : 37)


Al Hajj 58

Dan orang-orang yang berhijrah dijalan Allah, kemudian mereka dibunuh atau mati, benar-benar Allah akan memberikan kepada mereka rezeki yang baik (surga). Dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. (QS. Al Hajj : 58)


Al Mu'minuun 21

Dan Sesungguhnya pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan (juga) pada binatang-binatang ternak itu terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan sebagian daripadanya kamu makan. (QS. Al mu'minuun : 21 )


Al Anfaal 23

Kalau sekiranya Allah mengetahui kebaikan ada pada mereka, tentulah Allah menjadikan mereka dapat mendengar. Dan jikalau Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka pasti berpaling juga, sedang mereka memalingkan diri (dari apa yang mereka dengar itu). (QS. Al Anfaal : 23)


Al Furqaan 37

Dan, (telah kami binasakan) kaum Nuh tatkala mereka mendustakan rasul-rasul. Kami tenggelamkan mereka dan kami jadikan (cerita) mereka itu pelajaran bagi manusia. Dan, Kami telah menyediakan bagi orang-orang zalim azab yang pedih. (QS. Al Furqaan : 37)


Al Hajj 58

Dan orang-orang yang berhijrah dijalan Allah, kemudian mereka dibunuh atau mati, benar-benar Allah akan memberikan kepada mereka rezeki yang baik (surga). Dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. (QS. Al Hajj : 58)


Al Mu'minuun 21

Dan Sesungguhnya pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan (juga) pada binatang-binatang ternak itu terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan sebagian daripadanya kamu makan. (QS. Al mu'minuun : 21 )


Hak Cipta © 2012 oleh pak_w untuk SMP Negeri 2 Bukittinggi
website : www.smpn2bukittinggi.sch.id, e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
LEBIH BAIK DILIHAT MENGGUNAKAN BROWSER MOZILLA FIREFOX DENGAN RESOLUSI 1024 X 768 PIXEL

Find us on Facebook
Find us on Blogger
Find us on Twitter
Find us on Google
Find us on Youtube
Follow Us